Op deze portaalwebsite biedt het Agentschap Integratie en Inburgering achtergrondinformatie voor de betrokkenen bij de uitvoering van het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid. In dit Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen). Sinds januari 2015 maakt ook het voormalige Kruispunt Migratie-Integratie er deel van uit. We blijven zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.

 

> Abonneer je op onze nieuwsbrieven