Europees Hof voor de Rechten van de Mens
41738/10
(Paposhvili t. België) Grote Kamer - gedwongen terugkeer - Georgië - ernstig zieke man - aanvraag tot regularisatie - medische elementen niet onderzocht - afhankelijkheid van familie - art. 3 EVRM - art 8 EVRM