De dienst Vreemdelingenrecht & Internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering geeft informatie, advies, vorming, en ondersteuning aan het werkveld in heel Vlaanderen en Brussel. Deze nieuwe dienst bundelt de vroegere juridische werkingen van Kruispunt Migratie-Integratie, Foyer, ODiCe, en Pric Limburg. De nieuwe dienst Vreemdelingenrecht & Internationaal familierecht behoudt een centraal team en drie regioteams juristen. Elk van de teams doet ook juridische helpdesk.

Hoe krijg je antwoord op je vragen?

 • Lees eerst onze info op deze webpagina's

 • Heb je advies nodig op jouw maat? Contacteer ofwel ons regioteam, ofwel onze centrale helpdesk:

Bel naar 02 205 00 55 en kies een toets:

maandag  woensdag  vrijdag
 9 – 12.30 uur  13.30 – 17 uur  9 – 12.30 uur
 • Toets 1: Internationaal Familierecht (familiaal IPR)
  Welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,...
 • Toets 2: Asielrecht (door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen): gesloten op 10-02-2017
  Asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers
 • Toets 3: Vreemdelingenrecht
  Verblijfsdocumenten, gezinshereniging, EU-verblijf, arbeidskaarten, sociale rechten, doelgroep inburgering, uitwijzing, nationaliteit,...
 • Toets 4: Medische aspecten van het vreemdelingenrecht
  Terugbetaling van medische kosten, medische regularisatie (9ter), terugkeer bij ziekte,...

Of mail je vraag over "internationaal familierecht", "asielrecht" of "medische aspecten" aan juridesk[at]integratie-inburgering.be.

Vragen over het ruime vreemdelingenrecht beantwoorden we alleen telefonisch, niet per e-mail.

Dit zijn de spitsuren van de telefonische helpdesk vreemdelingenrecht (indicatief):

Spitsuren Helpdesk Vreemdelingenrecht