Je moet voldoen aan 3 voorwaarden:

  • wettig verblijven in België
  • behoeftig zijn
  • je gewoonlijke verblijfplaats in België hebben

Je leeftijd speelt geen rol. Iedereen, jong en oud, heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Als minderjarige kan je een persoonlijk recht op maatschappelijke dienstverlening laten gelden. Als niet-ontvoogde minderjarige, moeten je wettelijke vertegenwoordigers (ouder of voogd) dat persoonlijk recht voor jou laten gelden. Alleen wanneer je wettelijke vertegenwoordiger dat nalaat of in de onmogelijkheid is, dan kan je je persoonlijk recht zelf uitoefenen. Je moet wel voldoende onderscheidingsvermogen hebben om te beseffen wat een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening inhoudt. Als niet-ontvoogde minderjarige, ben je handelingsonbekwaam: je kan niet zelf je rechten uitoefenen.

Als je de 3 voorwaarden vervult, dan mag het OCMW je geen steun weigeren. Ook niet als je daardoor je verblijfsrecht dreigt te verliezen.

Het OCMW heeft de plicht je te wijzen op het risico van verlies van verblijfsrecht. Dat risico bestaat als je je recht op steun uitoefent.

 

Extra informatie