Het OCMW is verplicht een huisbezoek te doen, eens je dossier is geopend.

Daarna gebeurt het huisbezoek telkens wanneer het OCMW het nodig acht, maar wel minstens een keer per jaar.

Als je het OCMW een tussenkomst vraagt van medische kosten moet het OCMW oordelen over de noodzaak en de doelmatigheid van een huisbezoek.

Als er redenen zijn om toch geen huisbezoek te doen, moet er in het sociaal verslag zo duidelijk mogelijk beschreven worden waarom een huisbezoek niet gepast of niet mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan over een hulpvrager die niet in de gemeente van het bevoegd OCMW woont of die  in een opvangtehuis verblijft. Ook de  veiligheid van de maatschappelijk werker die niet gegarandeerd kan worden, is soms een reden. Bij de controle van de dossiers zal de inspectiedienst van de POD MI de aangehaalde rechtvaardigingen nagaan en daarbij rekening houden met de context zoals die in het sociaal verslag beschreven wordt.

 

Extra informatie