Het is belangrijk dat je als aanvrager meewerkt aan het sociaal onderzoek. Anders kan het OCMW de behoeftigheid niet vaststellen. En dan kan het OCMW je steunaanvraag weigeren.

Soms laat je fysieke toestand niet toe om medewerking te verlenen aan het onderzoek. Bijvoorbeeld als je in coma bent of niet bij je zinnen bent. Een verklaring van een arts volstaat als bewijs. Er is dan een bijzondere regeling:

  • Zolang het gaat over een tijdelijke situatie, moet het OCMW het B-formulier naar de POD MI opsturen om de termijn te stuiten. Het OCMW moet de kosten weigeren totdat er duidelijkheid is.
  • Wanneer de situatie permanent wordt, dan kan het OCMW de kosten ten laste nemen en terugvorderen van de POD MI. De situatie moet wel duidelijk uitgelegd worden in een sociaal verslag.