Waar aanvragen?

Sociaal vertaaldiensten coördineren de sociaal vertaalopdrachten. Tot welke sociaal vertaaldienst moet je je wenden? Dat hangt af van je regio en je vraag.

Maak je keuze in de adressenlijst.

Hoe verloopt de procedure?

De aanvraagprocedure kan verschillen per sociaal vertaaldienst.

Wat je zeker moet vermelden:

  1. De organisatie en de deelwerking.
  2. Naam en contactgegevens van de contactpersoon.
  3. Naam van het document.
  4. De taal en de vertaalrichting (van of naar het Nederlands).
  5. Voor officiële documenten: indien mogelijk de streek of het land van herkomst.
  6. Het aantal bladzijden.
  7. De aard van het document.
  8. De deadline. Hou rekening met de leveringstermijn die de vertaaldiensten hanteren.
  9. Voor (officiële) documenten met handgeschreven namen: de gegevens van de cliënt/patiënt in drukletters.

Verzend het document op de afgesproken datum naar de sociaal vertaaldienst.

Zorg ervoor dat de tekst leesbaar is.

Extra informatie