Tijdens de asielprocedure

Werken als werknemer

Je mag werken met een arbeidskaart C na een wachtperiode van 4 maanden. De wachtperiode loopt vanaf je asielaanvraag.

Tijdens de wachtperiode van 4 maanden mag het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geen weigeringsbeslissing hebben genomen. Je kan werken met een arbeidskaart C tot er een beslissing wordt betekend door het CGVS of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Werken als zelfstandige

Tijdens je asielprocedure krijg je een attest van immatriculatie. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt. Omdat je verblijfsrecht erg onzeker is, mag je activiteit geen buitensporige investeringen vereisen.

Na erkenning als vluchteling

Werken als werknemer

Als je erkend werd als vluchteling, dan ben je vrijgesteld van arbeidskaart om te werken. Dat geldt ook als je nog een tijdelijke verblijfskaart A hebt.

Werken als zelfstandige

Als je erkend werd als vluchteling, dan ben je vrijgesteld van beroepskaart om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Dat geldt ook als je nog een tijdelijke verblijfskaart A hebt.

Na toekenning subsidiaire bescherming

Werken als werknemer

Als je subsidiaire bescherming kreeg, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A, die je elk jaar moet verlengen. Daarmee mag je werken met een arbeidskaart C. 

5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht. Je hebt dan een vrijstelling van arbeidskaart om te werken.

Werken als zelfstandige

Als je de subsidiaire beschermingsstatus kreeg, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A, die je elk jaar moet verlengen. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht. Je bent dan vrijgesteld van beroepskaart.

Extra informatie