Het OCMW voert een sociaal onderzoek om je behoeftigheid vast te stellen. Behoeftig zijn is een van de voorwaarden voor de terugbetaling van je medische kosten.

 • Wat onderzoekt het OCMW in een sociaal onderzoek?

  Het OCMW onderzoekt een verplicht aantal gegevens. Zonder deze gegevens kan het OCMW geen beslissing nemen.

 • Waarom een sociaal onderzoek?

  Het sociaal onderzoek stelt je behoeftigheid vast. Zonder behoeftigheid kan het OCMW de medisch kosten niet terugvorderen van de POD Maatschappelijke Integratie (POD MI).

 • Medewerking aan het sociaal onderzoek

  Het is belangrijk dat je als aanvrager meewerkt aan het sociaal onderzoek. Anders kan het OCMW de behoeftigheid niet vaststellen. En dan kan het OCMW je steunaanvraag weigeren.

 • Het huisbezoek

  Het OCMW is verplicht een huisbezoek te doen  bij een sociaal onderzoek.

 • Sociaal verslag

  De bevindingen van het sociaal onderzoek komen in het sociaal verslag. De maatschappelijk werker maakt het sociaal verslag op.

 • Mediprima

  Mediprima is een computersysteem dat de beslissingen van het OCMW over de tussenkomst in de medische kosten centraliseert. Als zorgverstrekker kan je de beslissingen terugvinden in Mediprima.

 • Wie zijn onderhoudsplichtigen volgens de OCMW-regelgeving?

  De volgende personen zijn onderhoudsplichtig volgens de OCMW-regelgeving (artikel 34, § 2 van het algemeen reglement):

Extra informatie