Je kan de vestiging aanvragen als je een onbeperkt verblijfsrecht hebt (elektronische B kaart) en een ononderbroken legaal verblijf van 5 jaar kan aantonen.

Ben je familielid van een derdelander die zelf gevestigd is, dan kom je na 3 jaar voorwaardelijk verblijf al in aanmerking voor vestiging. Je moet dan wel een elektronische B kaart hebben, en, als je de echtgenoot of partner bent, op het moment van de aanvraag nog steeds samenwonen.

Meer weten over gezinshereniging als familielild van een derdelander met onbeperkt verblijf?

Extra informatie