Er zijn andere voorwaarden voor Unieburgers, familieleden van Unieburgers en derdelanders.

Unieburger

Je hebt recht op binnenkomst als je een geldig paspoort of identiteitskaart hebt.

Of als je op een andere manier kan bewijzen dat je het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.

Als je die documenten niet kan voorleggen, dan kan een vervallen paspoort of identiteitskaart voldoende zijn of enig ander identiteits- of nationaliteitsbewijs. Er wordt dan een bijzonder doorlaatbewijs afgegeven (bijlage 10quater).

Als je geen paspoort of identiteitskaart hebt en je op geen andere wijze je identiteit of nationaliteit kan bewijzen, dan kan de Dienst Vreemdelingenzaken een administratieve geldboete van 200 EUR opleggen.

Familielid van een Unieburger

Je mag België binnenkomen als je de vereiste binnenkomstdocumenten hebt.

Als je visumplichtig bent, dan heb je recht op binnenkomst als je een geldig paspoort en visum hebt. De lidstaten moeten alle faciliteiten verlenen zodat je het vereiste visum kan bekomen. Dat gebeurt via een versnelde procedure: zo spoedig mogelijk en kosteloos. Als je geen geldig paspoort hebt, ontvang je in plaats van een visum een visumverklaring. 

Ben je vrijgesteld van visumplicht? Dan ontvang je een bijzonder doorlaatbewijs.

Je hebt geen visum nodig als je in het bezit bent van een verblijfskaart in een andere lidstaat als familielid van een Unieburger.

Ook als je geen paspoort met visum hebt, heb je recht op binnenkomst als je op een andere wijze kan laten vaststellen of bewijzen dat je het recht van vrij verkeer en verblijf geniet.    

Als je geen paspoort en visum hebt en je op geen andere wijze je identiteit of nationaliteit kan bewijzen, kan de Dienst Vreemdelingenzaken een administratieve geldboete van 200 EUR opleggen.

Als je niet de vereiste binnenkomstdocumenten bezit, dan wordt je de toegang tot het grondgebied ontzegd.

Derdelanders

Je mag België binnenkomen als je de vereiste binnenkomstdocumenten hebt.

Als je visumplichtig bent, dan heb je een geldig paspoort en visum nodig. 

Als je niet visumplichtig bent, dan mag je het grondgebied betreden als je een geldig paspoort of zelfs een identiteitskaart hebt. 

Wil je weten of jij visumplichtig bent in België? Bijlage II bij verordening 539/2001/EG van 15 maart 2001 somt alle staten op wiens onderdanen niet visumplichtig zijn.

Als je een verblijfsrecht van meer dan drie maanden hebt in een andere Schengenstaat mag je België betreden zonder visum.

Als je de vereiste binnenkomstdocumenten bezit, heb je een subjectief recht op toegang. 

Als je van je nationale overheid geen paspoort kan krijgen, dan krijg je toegang tot het grondgebied als je een geldig paspoort of daarmee gelijkgestelde reistitel bezit afgegeven door het land van verblijf, voorzien van een visum geldig voor België. Je mag ook het land binnen als je een document hebt dat werd afgegeven door een aantal internationale organisaties zoals de Verenigde Naties en de Raad van Europa.

Extra informatie