Wat als je onwettig in België verblijft? Dan krijg je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). 

Als je een BGV krijgt, dan moet je terugkeren naar je herkomstland of naar het land waar je gemachtigd bent tot verblijf. En dat binnen een bepaalde termijn. Na die termijn word je gedwongen uitgewezen.

Uitstel van vertrek is mogelijk. Bij een mogelijke schending van artikel 3 of 8 EVRM. Of bij specifieke omstandigheden die te maken hebben met je fysieke of mentale toestand, of als je geen vervoermiddel of een identiteitsbewijs hebt.

Extra informatie