Vormingen

print

Op zoek naar opleidingen over sociaal tolken en vertalen? Die vind je onder Opleidingen en tests sociaal tolken en vertalen.

 • 2maart2017

  Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening

  Een tweedaagse vorming waarin je kennis maakt met de verschillende verblijfsstatuten, bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten, gekoppelde rechten en sociale kaart.

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 6maart2017

  Diplomagelijkschakeling voor specialisten

  Tijdens deze vorming verdiep je je in de procedures van diplomagelijkschakeling.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 14maart2017

  Vorming asielprocedure en opvang asielzoekers

  Het is belangrijk om nieuwkomers juist te informeren over hun rechten en plichten.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15maart2017

  Diplomagelijkschakeling voor beginners

  Je maakt kennis met de procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma's.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 23maart2017

  Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening

  Een tweedaagse vorming waarin je kennis maakt met de verschillende verblijfsstatuten, bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten, gekoppelde rechten en sociale kaart.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24maart2017

  Diplomagelijkschakeling voor beginners

  Je maakt kennis met de procedures voor de erkenning van buitenlandse diploma's.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 28maart2017

  Vorming asielprocedure en opvang asielzoekers

  Het is belangrijk om nieuwkomers juist te informeren over hun rechten en plichten.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18april2017

  Vorming arbeidskaarten

  Afhankelijk van het verblijfsstatuut, beroep of nationaliteit, heeft een vreemdeling al dan niet toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

  Brussel
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 20april2017

  Vorming Belgische nationaliteitswetgeving

  Een vorming over de voorwaarden en procedure om de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 24april2017

  Vorming Belgische nationaliteitswetgeving

  Een vorming over de voorwaarden en procedure om de Belgische nationaliteit te verwerven.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15mei2017

  Vorming arbeidskaarten

  Afhankelijk van het verblijfsstatuut, beroep of nationaliteit, heeft een vreemdeling al dan niet toegang tot de Belgische arbeidsmarkt.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 16mei2017

  Vorming verblijf burgers van de Unie

  Vorming over de verblijfsmogelijkheden en -voorwaarden voor Unieburgers.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 12juni2017

  Vorming toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 15juni2017

  Vorming mensen zonder wettig verblijf

  Een vorming over het wettelijk kader voor mensen zonder wettig verblijf.

  Turnhout
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 18september2017

  Vorming mensen zonder wettig verblijf

  Een vorming over het wettelijk kader voor mensen zonder wettig verblijf.

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 21september2017

  Vorming gezinshereniging

  Een vorming over het wettelijk kader, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak voor gezinshereniging.  

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 3oktober2017

  Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening

  Een tweedaagse vorming waarin je kennis maakt met de verschillende verblijfsstatuten, bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten, gekoppelde rechten en sociale kaart.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 5oktober2017

  Basisvorming verblijfsrecht en hulpverlening

  Een tweedaagse vorming waarin je kennis maakt met de verschillende verblijfsstatuten, bijhorende wirwar aan verblijfsdocumenten, gekoppelde rechten en sociale kaart.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 13november2017

  Vorming gezinshereniging

  Een vorming over het wettelijk kader, de administratieve praktijk en relevante rechtspraak voor gezinshereniging.  

  Brugge
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 16november2017

  Vorming toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen

  Vorming over de medische zorg van vreemdelingen.

  Hasselt
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • 11december2017

  Vorming verblijf burgers van de Unie

  Vorming over de verblijfsmogelijkheden en -voorwaarden voor Unieburgers.

  Gent
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Juridische afbakening doelgroep inburgering

  Programma en inhoud van deze vorming zijn overeen te komen. Verschillende modules zijn mogelijk: module overzicht verblijfsstatuten, module juridische afbakening doelgroep inburgering, module arbeidskaarten, ...

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Arbeidskaarten

  Je krijgt een algemeen overzicht van de verschillende arbeidskaarten. We plaatsen de verschillende verblijfsstatuten binnen het theoretische kader van de arbeidskaartenreglementering.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor ambtenaren burgerzaken

  In deze vorming bespreken we de belangrijke basisregels voor huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering
 • Op aanvraag

  Familiaal Internationaal Privaatrecht voor advocaten

  In deze vorming krijgen advocaten een overzicht van de belangrijke basisregels op het vlak van familiaal internationaal privaatrecht, met betrekking tot huwelijk, echtscheiding en afstamming.

  Te bepalen
  Agentschap Integratie en Inburgering

Pagina's